អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិកុមារ

អបអរសាទរ #ទិវាសិទ្ធិកុមារ 💥💯 ១ មិថុនា ២០២២
ថ្ងៃទី១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រោមការសហការ #ស្រ្តីគំរោងស៊ីចា ១១នាក់ ជំនាន់ទី១ ទី២ និង ទី៣ សហការ ជាមួយបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ ខេត្តព្រះវិហារ ប្រារព្ធ ទិវាសិទ្ធិកុមារ នៅសាលាបឋមសិក្សាប្ញស្សីស្រុក ស្រុករវាងខេត្តព្រះវិហារ មានអ្នកចូលរួម១៥០នាក់ (72 ស្រ្តី និង ក្មេងស្រី ដែលជាសិស្សសាលាបឋម លោកនាយក លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More