ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយុត្តិធម៌បរិស្ថានទាំងអស់គ្នា ហៅកាត់ #CEEJA

៤-៦ មករា ២០២២ នៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំ #អង្គការស្ពានសន្តិភាព តាមរយ:គំរោង #ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយុត្តិធម៌បរិស្ថានទាំងអស់គ្នា ហៅកាត់ #CEEJA បានជ្រើសរើសស្រ្តី ២៨រូប ពី សហគមន៍នៅជុំវិញ #ព្រៃព្រះរកា (ខេត្តព្រះវិហារ) និង #ព្រៃឡង់…

វិវាទការងារ និង ការធ្វេីកូដកម្មដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាបទល្មេីសនោះទេ

វិវាទការងារ និង ការធ្វេីកូដកម្មដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាបទល្មេីសនោះទេ Labor dispute and Non Violence Demonstration is not a crime ដោះលែងជាបន្ទាន់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព និងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ ចំនួន9នាក់៕

យើងផ្សះផ្សាភាពបាក់បែករវាងមនុស្ស និង មនុស្ស

យើងផ្សះផ្សាភាពបាក់បែករវាងមនុស្ស និង មនុស្ស (១នាក់ ១គ្រួសារ ១ សហគមន៍ ម្តងៗ) និង រវាងមនុស្ស និង ផែនដី (១ដើមឈើម្តងៗ)។ អរគុណ ភាពជាដៃគូ កិច្ចសហការ និង ការគាំទ្រ

ករំលែករឿងផ្លាស់ប្

ចែករំលែករឿងផ្លាស់ប្រែពីសហគមន៍ និង ដៃគូលើកទឹកចិត្ត និង អរគុណដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសំរាប់ #ភាពជាអ្នកដឹកនាំ #អភិបាលកិច្ច និង #ការគាំទ្រ ដល់ #អង្គការស្ពានសន្តិភាព។ ស្ពានសន្តិភាពមិនអាចសំរេចអ្វីៗបានទេ បើគ្មានការគាំទ្រពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ពេលវេលាបុគ្គលិកជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ពានសន្តិភាព

ពេលវេលាបុគ្គលិកជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ពានសន្តិភាព PBO's staff and board members អរគុណសំរាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំ អភិបាលកិច្ច និង ការគាំទ្រ

កិច្ចសហការ ភាពជាដៃគូ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការរួបរួម សង្គម និង បរិស្ថាន

កិច្ចសហការ ភាពជាដៃគូ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការរួបរួម សង្គម និង បរិស្ថាន Cooperation Partnership Leadership Unity Society and Environment ជំនួបអធិស្ឋាន ប្រកបអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នគ្រីស្ទានដៃគូប្រចាំខែ Monthly Prayer Meeting among Faith-based…

សួស្តីបុណ្យណូអែល រីករាយឆ្នាំថ្មី២០២២

សួស្តីបុណ្យណូអែល រីករាយឆ្នាំថ្មី២០២២ ជូនពរ សន្តិករ ដៃគូ សប្បុរសជន និង ដៃគូឧបត្ថម្ភទាំងអស់មានសុខភាពល្អ ជោគជ័យក្នុងការងារ។ ពីបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អង្គការស្ពានសន្តិភាព

អំណោយសេចក្តីស្រឡាញ់

#អំណោយសេចក្តីស្រឡាញ់ #LovePandemic ដំណើរចែកស្បៀងកញ្ចប់តូច កូវីឌ១៩ #របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាពជុំវិញព្រៃឡង់ ព្រៃព្រះរកានិងព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខាវ័ន ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ អង្គការស្ពានសន្តិភាពបានបន្តផ្តល់អំណោយក្តីស្រឡាញ់កញ្ចប់តូច…

អំណោយសេចក្តីស្រឡាញ់

#អំណោយសេចក្តីស្រឡាញ់ #LovePandemic ដំណើរចែកស្បៀងកញ្ចប់តូច កូវីឌ១៩ #របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព ជុំវិញព្រៃឡង់ ព្រៃព្រះរកានិងព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខាវ័ន ថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១…

អំណោយសេចក្តីស្រឡាញ់

#អំណោយសេចក្តីស្រឡាញ់ #LovePandemic ដំណើរចែកស្បៀងកញ្ចប់តូច កូវីឌ១៩ #របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព ជុំវិញព្រៃឡង់ ព្រៃព្រះរកានិងព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខាវ័ន។ អរគុណអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំព្រះវិហារវាលព្រីង ចំពោះកិច្ចសហការ។ ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More