អបអរសាទររុក្ខទិវានៅកម្ពុជា

ចំណាយពេលមួយនាទីតបស្នងទៅផែនដី ជាជំរកតែមួយរបស់យើង។ អបអរសាទររុក្ខទិវានៅកម្ពុជា។ ដើមឈើផ្តល់ការរស់នៅដល់គ្រប់ជិវិតនៅលើផែនដី។ ដើមឈើអាចរស់រានដោយមិនមានមនុស្ស តែមនុស្សមិនអាចរស់រានដោយគ្មានដើមឈើ និង ព្រៃព្រឹក្សាបានទេ។

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic) អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគឺសំរាប់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុត។ អរគុណដល់ TEAR Fund Australia និង…

ដើមឈើសន្តិភាព

ដើមឈើដែលបានចែកជូនសន្តិករក្នុងការបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោះស្រាយទំនាស់ខ្លះបានធំនិងផ្តល់ផលហើយ។ នេះលទ្ធផលនៃការដាំកូនឈើ។ ចុះការដាំសន្តិភាពរបស់សន្តិករម្នាក់ៗបានផលយ៉ាងណាហើយ? សន្តិករផ្តល់យោបល់ម្នាក់មួយមក។

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic)

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic) អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែគឺសំរាប់អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុត។ អរគុណដល់ TEAR Fund Australia និង Transformed…

អបអរសាទរទិវាផែនដី

#អបអរសាទរទិវាផែនដី ។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីតបស្នងទៅផែនដីដែលទ្រទង់ជីវិត? អ្នកដឹងទេ ដើមឈើជួយអោយអ្នកមានខ្យល់ដកដង្ហើមល្អ? ដាំដើមឈើសង្រ្គោះផែនដី គឺសង្រ្គោះជិវិតអ្នក។

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាប បានអំពាវនាវរកអ្នកផ្តល់ឈាមដើម្បីសង្គ្រោះកុមារ។ សូមសន្តិករខេត្តសៀមរាបឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។ សន្តិករមានជំរើសខាងក្រោម ១) ផ្តល់ឈាមផ្ទាល់ខ្លួនបើមានសម្បទា គ្រូពេទ្យនឹងប្រាប់លោកអ្នក…

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសន្តិភាពនិងដោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់ស្ត្រី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសន្តិភាពនិងដោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់ស្ត្រីគម្រោងស៊ីចា៎នៅខេត្តកំពង់ធំនៅសណ្ឋាគារ វល្លិ៍មាស វគ្គទី 1…

ផែនការសកម្មភាពរប់សអង្គការស្ពានសន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២០២១​​

ជំរាបសួរ លោក លោកស្រី ជាសន្តិករ និង ដៃគូរ អង្គការស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់។ សូុមអញ្ជើញលោក លោកស្រី ទស្សនា និង ស្តាប់ ពីផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០២០-២០២១ របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព។ សង្ឃឹមថាតាមរយ:កិច្ចសហការ និង ភាពជាដៃគូរនឹងមកនូវផ្លែផ្កា និង…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More