បេសកកម្ម១៨០០គីឡូមែត្រ

#បេសកកម្ម១៨០០គីឡូមែត្រ (មកដល់ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ជុំទី២)
វគ្គកសាងសន្តិភាព និង ថែរក្សាស្នាព្រះហស្តព្រះ សម្រាប់ក្រុមជំនុំ និង ដៃគូគ្រីស្ទបរិស័ទនៅខេត្តក្រចេះ រតនគិរី ស្ទឹងត្រែង ព្រះវិហារ ឧត្តរមានជ័យ និង កំពង់ធំ ក្នុងតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិច តំបន់ធនធានធម្មជាតិ មានព្រៃឡង់ ព្រៃព្រះរការ ព្រៃសង្ឃរុក្ខាវ័ន។
មកដល់ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ក្រុមជំនុំហ្រ្វីម៉េតូឌិស្តអាជេនដល់សមាជិកពួកជំនុំមកពីភូមិអាជេន ទន្សោងធ្លាក់ ប្រិយ៍ ភូមិស្ពានក្តារ ឃុំកំពង់ចាម ស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះ ដោយមានសិក្ខាកាមចំនួន១០នាក់ក្នុងនោះស្រ្តី៦នាក់ នៃកម្មវិធីការថែរក្សាស្នាព្រះ ហស្តព្រះនូវ “មេរៀនជំនាញនៃការស្តាប់ និងការប្រស្រ័យទាក់ទងអហិង្សា”។

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More