សកម្មភាពចុះសួរសុខទុក្ខសន្តិករនៅស្រុកសណ្តាន់

ខាងក្រោមជាសកម្មភាពចុះសួរសុខទុក្ខសន្តិករនៅស្រុកសណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ និងចុះពិនិត្យការអនុវត្តជំនាញកសាងសន្តិភាព និងអហិង្សាដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រជាមួយស្ពានសន្តិភាព នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More