លោក​ស៊ុម​ ច័ន្ទមុនី​ នាយកអង្គការស្ពានសន្តិភាព​ បាន​ចែករំលែកអំពី​បម្រែ​បម្រួលអាកាសធាតុជាមួយគ្រឹស្ទបរិស័ទ

ថ្ងៃ​ពុធ​ទី៧ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩ លោក​ស៊ុម​ ច័ន្ទមុនី​ នាយកអង្គការស្ពានសន្តិភាព​ បាន​ចែករំលែកអំពី​បម្រែ​បម្រួលអាកាសធាតុជាមួយគ្រឹស្ទបរិស័ទ ៤៩នាក់ ក្នុងកម្មវិធី “កាត្វកិច្ចរបស់គ្រិស្ទបរិស័ទ ក្នុងការថែរក្សាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះ”​ នៅស្រុក​ព្រះ​ស្តេច​ ខេត្ត​ព្រៃវែង

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More