ផែនការឆ្លើយតបរបស់អង្គការស្ពានសន្តិភាពចំពោះមេរោគ កូវីដ-១៩

ដោយសាតែមានការផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩នៅទូទាំងសកលលោក អង្គការស្ពានសន្តិភាពសូមគោរពនិងជម្រាបជូនដល់សន្តិករ/សិក្ខាកាម និងដៃគូរបស់ស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់ថា ស្ពានសន្តិភាពបាននិងកំពុងរៀបចំវិធានការឆ្លើយតបចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺCovid19 (Coronavirus) ស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ខាងក្រោមគឺជាវិធានការដែលកំពុងអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺCovid19។

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More