ទស្សនកិច្ចបងប្អូនសន្តិករនិងកសិករដែលទទួលសេវាបណ្តុះបណ្តាលនិងបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាព

ថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារស្ពានបានសហការសម្របសម្រួលជាមួយអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចដៃគូម្ចាស់ជំនួយនៅខេត្តព្រះវិហារ កំពង់ធំ និងព្រៃវែងចំនួន៥ថ្ងៃ ។ គោលបំណងនៃដំណើទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីរៀនសូត្រពីកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់បងប្អូនសន្តិករនិងកសិករដែលទទួលសេវាបណ្តុះបណ្តាលនិងបំពាក់បំប៉នសមត្ថភាពពីអង្គការដៃគូក្នុងស្រុក។

#ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More