ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅ​ការិយាល័យ​ស្ពាន​សន្តិភាព​មានការប្រារព្ធ​ពិធី​ និងអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា

//ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅ​ការិយាល័យ​ស្ពាន​សន្តិភាព​មានការប្រារព្ធ​ពិធី​ និងអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា

ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅ​ការិយាល័យ​ស្ពាន​សន្តិភាព​មានការប្រារព្ធ​ពិធី​ និងអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា

ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នៅ​ការិយាល័យ​ស្ពាន​សន្តិភាព​មានការប្រារព្ធ​ពិធី​ និងអបអរទិវានារីអន្តរជាតិ៨មីនា ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីស្ត្រីៗមកពីបណ្តារអង្គការដៃគូ ស្ថាប័ន​ និងមិត្តភក្តិសន្តិករស្រ្តីៗរួមជំនាន់ខ្លះផងដែរ សរុបចំនួន ១៨នាក់។ ក្នុងពិធីជួបជុំនោះផងដែរ ស្ពានសន្តិភាពចង់ឃើញស្រ្តីៗរួបរួមគ្នា ចែករំលែក​ និងរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមក តាមរយ:បទពិសោធន៍​របស់ពួកគេ និងលើកកម្ពស់ស្រ្តីឲ្យក្លាហានចូលរួមចំណែកការងារកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបាន ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-03-13T01:56:21+00:00