ព័ត៌មាន

ផែនការសកម្មភាពរប់សអង្គការស្ពានសន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២០២១​​

ជំរាបសួរ លោក លោកស្រី ជាសន្តិករ និង ដៃគូរ អង្គការស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់។ សូុមអញ្ជើញលោក លោកស្រី ទស្សនា និង ស្តាប់ ពីផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០២០-២០២១ របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព។…

ការវាយតំលៃតំរូវការ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល កសាងសន្តិភាព និង អហិង្សា ដល់អ្នកដឹកនាំស្រ្តី…

21-22 កក្កដា ឆ្នាំ 2020 ទីតាំងនៅសណ្ឋាគារ រវល្លិមាសខេត្តកំពង់ធំ តាមរយ:គំរោងរួមគ្នាមួយឈ្មោះ #ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយុត្តិធ៌មបរិស្ថានសំរាប់ទាំងអស់គ្នា ហៅកាត់ #CEEJA …

មនុស្សម្នាក់ដាំដើមឈើ ១ ​ដើម ឬ​ ស៊ែលហ្វីជាមួយដើមឈើ

កសាងសន្តិភាពជាមួយផែនដី ដាំដើមឈើមួយដើម អរគុណដល់ផែនដី ដែលបានផ្តល់ទីជំរក និង ខ្យល់ដកដង្ហើមដល់ មនុស្ស និង សត្វ នៅលើផែនដី។ នៅកម្ពុជា ខែ កក្កដា ចាប់ផ្តើមរដូវវស្សា…

ផែនការឆ្លើយតបរបស់អង្គការស្ពានសន្តិភាពចំពោះមេរោគ កូវីដ-១៩

ដោយសាតែមានការផ្ទុះនៃជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩នៅទូទាំងសកលលោក អង្គការស្ពានសន្តិភាពសូមគោរពនិងជម្រាបជូនដល់សន្តិករ/សិក្ខាកាម និងដៃគូរបស់ស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់ថា…

បុគ្គលិក អង្គការស្ពានសន្តិភាព រៀនសូត្រពីជំងឺ CoronaCovid19

១១ មីនា ឆ្នាំ ២០២០ បុគ្គលិក #អង្គការស្ពានសន្តិភាព រៀនសូត្រពីជំងឺ #CoronaCovid19 ដើម្បីចូលរួមក្នុងការពារ និង ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះ។ សូុមអរគុណដៃគូរសុខភាព …

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More