ព័ត៌មាន

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសន្តិភាពនិងដោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់ស្ត្រី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសន្តិភាពនិងដោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់ស្ត្រីគម្រោងស៊ីចា៎នៅខេត្តកំពង់ធំនៅសណ្ឋាគារ វល្លិ៍មាស វគ្គទី 1…

ផែនការសកម្មភាពរប់សអង្គការស្ពានសន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២០២១​​

ជំរាបសួរ លោក លោកស្រី ជាសន្តិករ និង ដៃគូរ អង្គការស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់។ សូុមអញ្ជើញលោក លោកស្រី ទស្សនា និង ស្តាប់ ពីផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០២០-២០២១ របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព។…

ការវាយតំលៃតំរូវការ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល កសាងសន្តិភាព និង អហិង្សា ដល់អ្នកដឹកនាំស្រ្តី…

21-22 កក្កដា ឆ្នាំ 2020 ទីតាំងនៅសណ្ឋាគារ រវល្លិមាសខេត្តកំពង់ធំ តាមរយ:គំរោងរួមគ្នាមួយឈ្មោះ #ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយុត្តិធ៌មបរិស្ថានសំរាប់ទាំងអស់គ្នា ហៅកាត់ #CEEJA …

មនុស្សម្នាក់ដាំដើមឈើ ១ ​ដើម ឬ​ ស៊ែលហ្វីជាមួយដើមឈើ

កសាងសន្តិភាពជាមួយផែនដី ដាំដើមឈើមួយដើម អរគុណដល់ផែនដី ដែលបានផ្តល់ទីជំរក និង ខ្យល់ដកដង្ហើមដល់ មនុស្ស និង សត្វ នៅលើផែនដី។ នៅកម្ពុជា ខែ កក្កដា ចាប់ផ្តើមរដូវវស្សា…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More