ព័ត៌មាន

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic)

ចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ (Love Pandemic) អំណោយជាអាហារកញ្ចប់តូច១៣៥ជួយដល់សន្តិករអង្គការស្ពានសន្តិភាពដែលប៉ះពាល់ដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺកូវីឌ១៩។ សុំទោសមិនបានជូនទាំងអស់គ្នា…

អបអរសាទរទិវាផែនដី

#អបអរសាទរទិវាផែនដី ។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីតបស្នងទៅផែនដីដែលទ្រទង់ជីវិត? អ្នកដឹងទេ ដើមឈើជួយអោយអ្នកមានខ្យល់ដកដង្ហើមល្អ? ដាំដើមឈើសង្រ្គោះផែនដី គឺសង្រ្គោះជិវិតអ្នក។

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម

សេចក្តីអំពាវនាវការផ្តល់ឈាម មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាប បានអំពាវនាវរកអ្នកផ្តល់ឈាមដើម្បីសង្គ្រោះកុមារ។ សូមសន្តិករខេត្តសៀមរាបឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន។…

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសន្តិភាពនិងដោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់ស្ត្រី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានគ្រឹះកសាងសន្តិភាពនិងដោះស្រាយទំនាស់សម្រាប់ស្ត្រីគម្រោងស៊ីចា៎នៅខេត្តកំពង់ធំនៅសណ្ឋាគារ វល្លិ៍មាស វគ្គទី 1…

ផែនការសកម្មភាពរប់សអង្គការស្ពានសន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២០២១​​

ជំរាបសួរ លោក លោកស្រី ជាសន្តិករ និង ដៃគូរ អង្គការស្ពានសន្តិភាពទាំងអស់។ សូុមអញ្ជើញលោក លោកស្រី ទស្សនា និង ស្តាប់ ពីផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ ២០២០-២០២១ របស់អង្គការស្ពានសន្តិភាព។…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More