ការិយាល័យស្ពានសន្តិភាពមានវគ្គសិក្សាខ្លីមួយ ស្តីអំពី “ព្រំដែនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អ” ។

នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ បន្ទាប់ពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នានៅការិយាល័យស្ពានសន្តិភាពមានវគ្គសិក្សាខ្លីមួយ ស្តីអំពី “ព្រំដែនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងល្អ” ។ លោកស្រី Joyce Penfieldអ្នកស្មគ្រចិត្តរបស់យើងជួយសម្របសម្រួលការសិក្សានេះដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប ២២នាក់ ស្រ្តី ៥នាក់ ជាមេដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទ បេសកជន គ្រូគង្វាល គ្រូបង្រៀន នាយកអង្គការ ក្រុមបណ្តុះបណ្តាល និងបុគ្គលិកសង្គម មកពីព្រះវិហារ អង្គការ និងស្ថានប័នផ្សេងៗ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

 

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More