អបអរសាទរការទទួលសញ្ញាប័ត្រនៃសិក្ខាកាមជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង ២១នាក់

អបអរសាទរការទទួលសញ្ញាប័ត្រនៃសិក្ខាកាមជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេង ២១នាក់ (10នាក់ជាស្រ្តី)”វគ្គទីជម្រៅនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ” ជំនាន់ទី១។ “វគ្គទីជម្រៅនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ” ជា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកដឹកនាំ ក្រោមកិច្ចសហការ៤ស្ថាប័ន #អង្គការស្ពានសន្តិភាព #អង្គការDOVE#អង្គការAlongsiders #អង្គការResonate
ក្នុងគោលបំណងជួយអ្នកដឹកនាំអោយសក្តានុពលរីកចំរើន និង មានឥទ្ធិពល នៅក្នងការងារដឹកនាំរបស់អ្នកនាំទាំងនោះ។
សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែមទៀត…
សូមលោកអ្នកចុច Like និង Share

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More