ភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ីជម្រៅគឺជាចំណងជើងសម្រាប់ការជួបជុំរយៈពេល១ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទរបស់យើង

ភាពជាអ្នកដឹកនាំស៊ីជម្រៅគឺជាចំណងជើងសម្រាប់ការជួបជុំរយៈពេល១ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទរបស់យើង ។ លោក Craig Greenfield មកពីអង្គការបងធម៌ ជាអ្នកនាំយើងជជែកពិភាក្សាប្រធានបទខាងលើ ក្នុងគោលបំណងឲ្យមេដឹកនាំអង្គការ សង្គមស៊ីវីល ជាពិសេសក្រុមជំនុំទាំងអស់មើលឃើញរូបភាពធំដែលសង្គមត្រូវការតាមរយៈព្រះគម្ពីរ មីកា ៦:៨ ពីសេចក្តីសប្បុរស និងការបង្កើតនូវសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌ ។ អ្នកចូលរួមសរុបមាន ១៦នាក់ ស្រ្តី ៤នាក់ នៅការិយាល័យអង្គការស្ពានសន្តិភាព ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More