“ការដោះស្រាយទំនាស់ និងការផ្សះផ្សា”

ស្ពាន​សន្តិភាព​សហការជាមួយសាលាបឋមសិក្សាសៀងណាំ ខេត្ត​សៀមរាប​ កាលពីថ្ងៃទី17-19​ខែតុលា​ ដើម្បី​ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការដោះស្រាយទំនាស់ និងការផ្សះផ្សា”​ ជូនដល់ក្រុមគោលដៅរបស់ខ្លួន19នាក់ស្រ្តី10នាក់មានតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សា សិក្ខាបទធារី បណ្ណារក្ស​ គ្រូបង្រៀន​ ប្រធានសមាគម និងនាយកសាលា
#សាលាបឋមសិក្សាសៀងណាំសៀមរាប

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More