កម្មវិធីផ្ទះកាហ្វេ

19​ តុលា​ 2019​ មានអ្នកចូលរួមចំនួន២២នាក់ ស្រី១០​ ក្រោមប្រធានបទ “យុវជននិងសិទ្ធិយុវជន”​។ គោលបំណងគឺដើម្បីជួយពួកគេស្គាល់ពីសិទ្ធិ និងការចូលរួមសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឃន៌ខ្លួននិងសង្គម។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More