ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ​ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

//កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ​ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ​ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ​ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម នៅភូមិ​ របងក្រាស ឃុុ កំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុក​កំពង់ត្រាច​ ខេត្តកំពត​ ផ្តល់ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព វគ្គទី១មេរៀនទី១​ដល់សិក្ខាកាម២០នាក់ ស្រី១៨នាក់​ ជា ប្រជាពលរដ្ឋ។ គ្រូបង្គោលទទួលបន្ទុកដែលទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនពីបុគ្គលិកស្ពានសន្តិភាព គឺលោក តូយ ស្រាន់ និងលោកស្រី ភូ​ គាវ​ ជាគណកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ និង​ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-02-07T07:29:53+00:00