ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

//កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី​២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម នៅការិយាល័យអង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម ភូមិ​ អូរច្រនៀង ឃុុ កំពង់ត្រាចខាងលិច ស្រុក​កំពង់ត្រាច​ ខេត្តកំពត​ បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល”ការអប់រំ​ដើម្បី​សន្តិភាព”​វគ្គ១មេរៀនទី១ ដល់​ សិក្ខាកាម២០នាក់ ស្រី០៤នាក់​ សមាសភាពជា អនុភូមិ​ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ​ គណកម្មការទ្រទ្រង់សាលា​ គ្រូបង្រៀន​ គណ​កម្មការ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​ និងគណកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិជាដើម ។ គ្រូបង្គោល​ទទួលបន្ទុក មានលោក សាំង​ គីម និង​ លោកស្រី​ លេង​ ស្រីកែវ​។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-02-07T07:34:40+00:00