ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

លពីថ្ងៃចន្ទ ទី​២៨​ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

//លពីថ្ងៃចន្ទ ទី​២៨​ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

លពីថ្ងៃចន្ទ ទី​២៨​ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី​២៨​ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម នៅភូមិ​ អូរច្រនៀង ឃុុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច ស្រុក​កំពង់ត្រាច​ ខេត្តកំពត​ ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសការបង្រៀនដល់គ្រូបង្គោល4នាក់ដើម្បីអាចបង្រៀនផ្ទាល់ក្នុង វគ្គការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព វគ្គទី១មេរៀន​ ដើម្បី​បង្តៀនសិក្ខាកាម២០នាក់ ស្រី០៨នាក់​ សមាសភាពជា អនុភូមិ​ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ​ គណកម្មការទ្រទ្រង់សាលា គណកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ និង ប្រជាពលរដ្ឋ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

2019-02-07T07:20:25+00:00