នៅថ្ងៃទី ២២-២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ កិច្ចសហការជាមួយ អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

នៅថ្ងៃទី ២២-២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ កិច្ចសហការជាមួយ អង្គការពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម អង្គការស្ពានសន្តិភាពបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង រៀនមេរៀនទី១ នៃវគ្គ «ការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព»ជំនាន់ទី១៥សិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន២៤នាក់ស្រី៤នាក់ជាបណ្តាញសហគហគមន៍ព្រៃឡង់់ ខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង (មកពី១៥ភូមិ ៨ឃុំ ៣ស្រុក និង២ខេត្ត។ នៅសណ្ឋាគារលីជឺ ក្រុងក្រចេះ

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More