កាលពីថ្ងៃ ២២ និង ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម

កាលពីថ្ងៃ ២២ និង ២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ អង្គការស្ពានសន្តិភាព បានធ្វើការសហការជាមួយអង្គការ ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹម នៅភូមិព្រះម្លប់ ឃុំគីរីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសការបង្រៀនដល់គ្រូបង្គោលដើម្បីអាចបង្រៀនផ្ទាល់ក្នុង វគ្គការអប់រំដើម្បីសន្តិភាព វគ្គទី១មេរៀន។ សិក្ខាកាមគ្រូបង្គោលមាន២១នាក់ ស្រី ៦នាក់សមាសភាពជា គណៈកម្មការអភិវឌ្ឃន៍ភូមិ និង មេភូមិ និង អនុភូមិ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More