“មានសុខភាពល្អ​ ទាល់តែមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ”

ថ្ងៃ​ទី​ ៨​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៩​ ក្រុមការងារស្ពានសន្តិភាពចូលរួមសិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ ការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជិវ: រៀបចំដោយ សាកលវិទ្យា​ល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រា ដៃគូសហការដោយ សាកលវិទ្យា​ល័យ​ LEEDS BECKETT ចក្រភព​ អង់គ្លេស​ នៅអគារICF ក្រុង​ភ្នំពេញ

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More