ទំនាក់ទំនង (+855)23 880-100|admin@peacebridges.net

“មានសុខភាពល្អ​ ទាល់តែមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ”

//“មានសុខភាពល្អ​ ទាល់តែមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ”

“មានសុខភាពល្អ​ ទាល់តែមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អ”

ថ្ងៃ​ទី​ ៨​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​ ២០១៩​ ក្រុមការងារស្ពានសន្តិភាពចូលរួមសិក្ខាសាលា​ស្តី​ពី​ ការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជិវ: រៀបចំដោយ សកលវិទ្យា​ល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រា ដៃគូសហការដោយ សកលវិទ្យា​ LEEDS BECKETT ចក្រភព​ អង់គ្លេស​ នៅអគារICF ក្រុង​ភ្នំពេញ

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

 

2019-04-08T04:14:42+00:00