អង្គការស្ពានសន្តិភាព ចូលរួមប្រារព្ធខួបទី២៨ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបារីស

២៣ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងស្មារតីរួបរួមជាមួយសង្គមស៊ីវិល #អង្គការស្ពានសន្តិភាពចូលរួមប្រារព្ធខួបទី២៨ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបារីស (១៩៩១-២០១៩) ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជួយអោយប្រទេសកម្ពុជា មានសុខសន្តិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និង ការអភិវឌ្ឍ និង គោរពសិទ្ធិុមនុស្ស។ អ្នកចូលរួមក្នុងនោះមានបណ្តាញសហគមន៍ សមាគម បណ្តាញសហជីព និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត១០០០ អង្គ/នាក់ នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ។

ចុចនៅទីនេះ​ ដេីម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រហ្វេសបុក

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More