មនុស្សម្នាក់ដាំដើមឈើ ១ ​ដើម ឬ​ ស៊ែលហ្វីជាមួយដើមឈើ

កសាងសន្តិភាពជាមួយផែនដី ដាំដើមឈើមួយដើម អរគុណដល់ផែនដី ដែលបានផ្តល់ទីជំរក និង ខ្យល់ដកដង្ហើមដល់ មនុស្ស និង សត្វ នៅលើផែនដី។
នៅកម្ពុជា ខែ កក្កដា ចាប់ផ្តើមរដូវវស្សា ភ្លៀងនឹងជួយអោយដើមឈើដែលអ្នកដាំលូតលាស់ រីកចំរើនបានល្អ។ ដើម្បីអបអរទិវារុក្ខទិវាជាតិ ថ្ងៃទី 9 ខែ កក្កដា សូមបងប្អូនជាសន្តិករ និង ដៃគូរ អង្គការស្ពានសន្តិភាព ចូលរួម យុទ្ធនាការ មនុស្សម្នាក់ដាំដើមឈើមួយដើម រឺ #ស៊ែលហ្វីជាមួយដើមឈើ
លក្ខខណ្ឌចូលរួមមានដូចខាងក្រោម
1. ពេលវេលា ចាប់ពីថ្ងៃទី9 ដល់ចុងខែ កក្កដា 2020
2. ដាំកូនឈើមួយដើម នៅកន្លែងណាមួយក៏បាន ហើយថតស៊ែលហ្វីជាមួយកូនឈើនោះ ហើយ ផុសរូបនោះក្នុងហ្វេសបុកអ្នក។ រឺ
3. ថតរូបអ្នកជាមួយដើមឈើធំមួយដើម ហើយផុសរូបនោះក្នុងហ្វេសបុកអ្នក។
4. សុំសរសេរឃ្លា #ដើមឈើសង្រ្គោះជីវិត #មនុស្សម្នាក់ដើមឈើ1ដើម #ថតជាមួយដើមឈើ #កសាងសន្តិភាពជាមួយផែនដី (អ្នកអាចសរសេរលើសពី1)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More